VIVA!

MARINA ŁUCZENKO-SZCZĘSNA o tym, jak walczyła o siebie, swojej nowej płycie oraz blaskach i cieniach życia ze sławnym piłkarzem, Wojciechem Szczęsnym. BORYS SZYC: „W ostatnim okresie mojego 15-letniego picia musiałem pić, tylko żeby dalej funkcjonować...”. W cyklu AUTORYTETY: Żona zmarłego przed trzema taty reżysera Krzysztofa Krauze, JOANNA KOS-KRAUZE we wzruszającym wywiadzie o miłości, przemijaniu i bólu po stracie i pracy nad filmem „Ptaki śpiewają w Kigali”. JAKUB GIERSZAŁ o niemiecko-polskich powiązaniach – mentalnych i kulturowych – smaku sławy i do jakiego stopnia utożsamił się z rolą narkomana.

Zobacz poprzednie numery

Kontakt

Adres redakcji 

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

tel. (22) 5842-357, faks (22) 5842-356

Redaktor naczelna

Katarzyna Przybyszewska

Dyrektor artystyczny

Marek Knap

Zastępca redaktor naczelnej

Katarzyna Sielicka

Projekt graficzny i konsultacja

Elżbieta Żochowska, Bogdan Żochowski

Sekretarze redakcji

Małgorzata Lewandowska (kierownik),

Katarzyna Terentiew

Zespół redakcyjny, tel. (22) 5842-399
Beata Nowicka,
Elżbieta Pawełek,
Katarzyna Piątkowska, Roman Praszyński,
Krystyna Pytlakowska
Felietonista Jerzy Iwaszkiewicz

Moda 
Barbara Łubko (kierownik), Marta Roszewska 
tel. (22) 5842-440 

Uroda i styl życia

Marta Cieplak (kierownik), tel. (22) 5842-373

Redaktor kreatywna

Jola Czaja, tel. (22) 5842-385

Produkcja sesji, tel. (22) 5842-371

Blanka Poksińska (kierownik), Paulina Aleksiejuk, współpraca Karolina Zaranek

Studio graficzne
Jarosław Michalczuk , Dominika Dec,
Edwin Radzikowski, Piotr Tarasiuk,
Grzegorz Woźniak 

Fotoedycja, tel. (22) 5842-370 

Krzysztof Chimkowski, Agnieszka Dąbrowska, Ewa Opalińska 

Asystentka redaktor naczelnej, tel. (22) 5842-357
Agnieszka Białek

Korekta
Hanna Chęcińska, Hanna Kosińska

Redakcja techniczna Edyta Kaźmierczuk

Druk LSC Communications Europe

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega
sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada
za treść zamieszczonych reklam.

Adres internetowy  http://www.viva.pl