Kennedy, Macron, Clinton... Trwoniły majątki mężów, wywoływały obyczajowe skandale. Oto najbardziej rozrzutne pierwsze damy!

Czy uważasz, że pierwsza dama powinna dostawać pieniądze od państwa?