wideo konferencja, praca zdalna, wpadki
Fot. ADOBE STOCK
O tym się mówi

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy! Jakie decyzje są niekorzystne dla pracownika?

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już od 9 czerwca 2020!

Redakcja VIVA! 9 czerwca 2020 17:29
wideo konferencja, praca zdalna, wpadki
Fot. ADOBE STOCK

Tarcza Antykryzysowa 1.0 dała pracodawcom narzędzia do ograniczania wynagrodzeń, a nawet ułatwiła masowe zwolnienia pracowników, ale to był tylko początek zmian. Uprawnienia pracodawców rozszerzą się, gdy prezydent wkrótce zapewne podpisze ustawę, uchwaloną już przez Sejm, a znaną pod nazwą Tarczy Antykryzysowej 4.0. Zawiera ona szereg przepisów, które dla wielu regulacji Kodeksu pracy chroniących prawa pracownika wprowadza swoistą rewolucję. Tarcza Antykryzysowa 4.0. zawiesza stosowanie niektórych praw, a inne poważnie ogranicza.

Przymusowy urlop, ograniczona odprawa

Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Daje też pracodawcy możliwość ograniczenia – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do 26 000 zł) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

Jednostronne zerwanie umowy - Tarcza Antykryzysowa 4.0.

Jeszcze bardziej niesłychane (zerwanie jednostronne umowy!) jest kolejne uprawnienie dla pracodawcy: umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Zawieszenie świadczeń socjalnych

Ta część pakietu wymaga porozumienia ze związkami zawodowymi, ale nie zmienia to faktu, że jest ingerencją w prawa pracownicze. I tak pracodawca zyskuje możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter.

Rozszerzenie restrykcji Tarczy Antykryzysowej 1.0

Tarcza 4.0 stwarza możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez te podmioty, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji dofinansowanie wynagrodzenia pracowników będzie możliwe do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie firmy – i te uprawnione z Tarczy 1.0 i teraz z 4.0 dostają prawo obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Z kolei wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem.

Zlecenie pracy zdalnej

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

Na jak długo?

Regulacja ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, u których udział kosztów wynagrodzeń w przychodach wynosi więcej niż 30%. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy. Oznacza to, że instrumenty te będą mogły mieć zastosowanie jeszcze przez pół roku od miesiąca, w którym obroty przedsiębiorcy zaczęły wracać do poprzedniego poziomu.

Istotne jest bowiem to, aby dać przedsiębiorcom czas na odbudowę strat po kryzysie, z zachowaniem zwiększonej elastyczności. Niemniej stan ten nie może trwać dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii” czytamy w uzasadnieniu.

źródło: Ministerstwo Rozwoju

Redakcja poleca

REKLAMA

Wideo

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale szybko zamieszkali razem. Teraz czeka ich wielka zmiana!

Akcje

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

MARYLA RODOWICZ o poczuciu zawodowego niedocenienia, związkach – tych „gorszych, lepszych, bardziej udanych” i swoim azylu. KAROLINA GILON I MATEUSZ ŚWIERCZYŃSKI: ona pojechała do pracy na planie telewizyjnego show, on miał przeżyć przygodę życia jako uczestnik programu… MAREK TORZEWSKI mówi: „W miłości, która niejedno ma imię, są dwa kolory. Albo biel, albo czerń. A ja mam tę biel, a to wielkie szczęście…”.