Edyta Jungowska kończy 50 lat. "Im jesteśmy starsi, tym większa w nas determinacja"