Jakub i Dawid: związki partnerskie nie są sprzeczne z polską konstytucją. Historyczna decyzja sądu
Fot. Facebook @Jakub i Dawid
O TYM SIĘ MÓWI

Małżeństwa jednopłciowe nie są sprzeczne z polską konstytucją!

Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie przełomową opinię

Konrad Szczęsny 12 lutego 2019 19:27
Jakub i Dawid: związki partnerskie nie są sprzeczne z polską konstytucją. Historyczna decyzja sądu
Fot. Facebook @Jakub i Dawid

Jakub i Dawid to para gejów, która zasłynęła dwa lata temu, gdy w lipcu 2016 roku opublikowali w sieci teledysk do piosenki Roxette. Zyskali uznanie członków duetu, zaczęły również pisać o nich media. W 2017 roku postanowili sformalizować swój związek i zawrzeć małżeństwo na Maderze w Portugalii. Gdy wrócili do kraju, chcieli, aby dokument został przetłumaczony na język polski i zarejestrowany w urzędzie. Niestety, odmówiono im, więc zdecydowali się zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Ten wydał właśnie przełomową opinię w sprawie!

Sprawa uznania ślubu Jakuba i Dawida w Polsce

Jakub i Dawid po zawarciu małżeństwa w Portugalii złożyli do Urzędu Stanu Cywilnego wniosek o uznanie dokumentu go potwierdzającego w Polsce. Jego kierowniczka wydała decyzję odmowną, stwierdzając „brak podstawy prawnej umożliwiającej przeniesienie przedmiotowego aktu małżeńskiego do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego”. Zacytowała przy tym artykuł 18 konstytucji. W tym samym tonie była utrzymana odpowiedź wojewody mazowieckiego, do którego para odwołała się pod otrzymaniu decyzji urzędniczki.

Niezniechęceni tym postanowili złożyć skargę do Sądu Administracyjnego w Warszawie. 11 stycznia odrzucił on jednak wniosek Jakuba i Dawida, którzy w tej sytuacji, z pomocą swojego pełnomocnika, radcy prawnego Adama Kuczyńskiego z Kampanii Przeciw Homofobii, sprawę przekazali Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Do tego potrzebne było z kolei uzasadnienie orzeczenia Sądu Administracyjnego, które cytujemy poniżej. To właśnie jego treść jest przełomowa, ponieważ podkreślono, że legalizacja związków osób tej samej płci nie stoi w sprzeczności z artykułem 18. konstytucji. Warto również zauważyć, że mimo odmownej decyzji, sąd zaznaczył, że podjęcie jej „nie było lekkie i łatwe”, zaś takie a nie inne uzasadnienie wynika przede wszystkim z braku odpowiednich uregulowań prawnych.

Związki osób tej samej płci nie są niezgodne z polską konstytucją. Opinia sądu

„KONSTYTUCJA NIE ZABRANIA MAŁŻEŃSTW JEDNOPŁCIOWYCH!!! - historyczne uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w naszej sprawie!!! Mit artykułu 18-go obalony i drzwi do wprowadzenia równości małżeńskiej uchylone!”, napisali podekscytowani Jakub i Dawid na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Przytoczyli jednocześnie uzasadnienie decyzji, które otrzymali od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygnatura akt: IV SA/Wa 2618/18).

„Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Sądu zgodzić można się ze Skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Z tego względu treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana”, podkreślił organ.

Dodał, że gdyby politycy chcieli podjąć kroki w celu uregulowania tej kwestii, ich działanie nie byłyby sprzeczne z konstytucją.

„Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”, zaznaczono.

Niestety, dopóki przepisy kodeksu rodzinnego oraz prawa o aktach stanu cywilnego nie zostaną zmienione, akt małżeństwa, które Jakub i Dawid zawarli w czerwcu 2017 roku w Portugalii, nie będzie w Polsce ważny  

Wideo

Urszula Dudziak pojawi się w kolejnej edycji The Voice of Poland? Zapytaliśmy!

Akcje

Polecamy

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

URSZULA DUDZIAK i MIKA URBANIAK osobista rozmowa dwóch niezwykłych artystek – matki i córki. ANNA PUŚLECKA mówi, że jej życie to nie tylko walka z rakiem. Polskie olimpijki: WALASIEWICZÓWNA, KONOPACKA, SZEWIŃSKA, KŁOBUKOWSKA… walczyły z rywalkami i z uprzedzeniami! Córka Ewy Błaszczyk MARIANNA JANCZARSKA: „Ola na zawsze jest częścią mojego życia”. EDYTA i MARCIN SAPETOWIE tworzą rodzinę dla dzieci z bagażem trudnych doświadczeń i chorób. Tumai – raj dla zawiedzionych kenijskich kobiet. Konkurs VIVA! PHOTO AWARDS rozstrzygnięty!