Wstępne hipotezy wskazują na to, że syndrom ten jest powiązany z COVID-19 (...). Wzywamy klinicystów na całym świecie, by współpracowali z władzami krajowymi i WHO, aby wzmóc czujność i lepiej zrozumieć ten syndrom u dzieci - powiedział Tedros.