Weronika Kostyra 29 stycznia 2016 15:19
1/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
1/7

Siostry SteczkowskieJustyna, Magda, Agata i Krystyna są gwiazdami najnowszego, walentynkowego numeru "Vivy!". Ale to nie pierwsza ich wspólna sesja. W 2004 roku w nieco innym składzie – Magda, Marysia, Justyna, Cecylia, Agata – wzięły udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej na Teneryfie. Wcieliły się wtedy w zaginione uczennice, bohaterki filmu "Piknik pod wiszącą skałą" z 1975 roku.

 

I opowiedziały o tym, jak biły się w dzieciństwie, a teraz wspierają się w tragicznych sytuacjach. Tak naprawdę są bar­dzo bli­sko życia, in­aczej niż na na­szych zdję­ciach na­wią­zu­ją­cych do kultowego fil­mu Petera Weira, których autorem jest Jacek Poremba.

Ju­sty­na: To by­ło za­da­nie ak­tor­skie.

Mag­da: I świet­nie się przy tym ba­wi­ły­śmy.

Ma­ry­sia: Prze­ży­ły­śmy nie­zwy­kły mo­ment tam, wy­so­ko, w gó­rach – Ma­dzia wy­glą­da­ła jak anioł.

Ju­sty­na: Lu­dzie się za­trzy­my­wa­li, ma­jąc nie­od­par­te wra­że­nie po­dró­ży w cza­sie.

Najnowsza walentynkowa "Viva!" z sesją sióstr Steczkowskich autorstwa Mateusza Stankiewicza już w kioskach.

2/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
2/7

3/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
3/7

4/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
4/7

5/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
5/7

6/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
6/7

7/7
Siostry Steczkowskie, "Viva!" marzec 2004
Copyright @Jacek Poremba
7/7

Wideo

Podjęliśmy wyzwanie #1TBChallenge!

Polecamy

Top

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

Izabela Janachowska o cudzie macierzyństwa i synku Christopherze, Dominika Tajner w pierwszym wywiadzie po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim oraz Krystyna Demska-Olbrychska i Daniel Olbrychski o przepisie na udane małżeństwo.