"Myślałam o obsesjach kobiet". Kreacji Alexandra McQueena nie odrzuciłaby nawet Marlena Dietrich