• BARBARA ŁUBKO

WPADKI ROKU! Wybraliśmy najgorsze kreacje minionego roku! Zgadasz się z naszym werdyktem?

W najgorszej kreacji roku wystąpiła: