Czas Zygmunta i Filipa Chajzerów! Jak powrócili na szczyt i co mówili o swoich relacjach w VIVIE!?

Co myślisz o angażowaniu się osób sławnych w akcje charytatywne?