Justyna Steczkowska: "Mamy coś, co zawsze bę­dzie nam przypominało o na­szej wiel­kiej mi­łości"