W cieniu starszej siostry. Kim jest Piotr Stachurski, brat Anny Lewandowskiej?

Czy Anna Lewandowska i Piotr Stachurski są podobni?