29. urodziny Moniki Brodki. "Mam w so­bie ma­łą dziew­czyn­kę, któ­ra boi się być skrzyw­dzo­na"