O TYM SIĘ MÓWI

Małżeństwa jednopłciowe nie są sprzeczne z polską konstytucją!

Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie przełomową opinię

Konrad Szczęsny 12 lutego 2019 19:27
Jakub i Dawid: związki partnerskie nie są sprzeczne z polską konstytucją. Historyczna decyzja sądu
Fot. Facebook @Jakub i Dawid

Jakub i Dawid to para gejów, która zasłynęła dwa lata temu, gdy w lipcu 2016 roku opublikowali w sieci teledysk do piosenki Roxette. Zyskali uznanie członków duetu, zaczęły również pisać o nich media. W 2017 roku postanowili sformalizować swój związek i zawrzeć małżeństwo na Maderze w Portugalii. Gdy wrócili do kraju, chcieli, aby dokument został przetłumaczony na język polski i zarejestrowany w urzędzie. Niestety, odmówiono im, więc zdecydowali się zaskarżyć tę decyzję do sądu administracyjnego. Ten wydał właśnie przełomową opinię w sprawie!

Sprawa uznania ślubu Jakuba i Dawida w Polsce

Jakub i Dawid po zawarciu małżeństwa w Portugalii złożyli do Urzędu Stanu Cywilnego wniosek o uznanie dokumentu go potwierdzającego w Polsce. Jego kierowniczka wydała decyzję odmowną, stwierdzając „brak podstawy prawnej umożliwiającej przeniesienie przedmiotowego aktu małżeńskiego do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego”. Zacytowała przy tym artykuł 18 konstytucji. W tym samym tonie była utrzymana odpowiedź wojewody mazowieckiego, do którego para odwołała się pod otrzymaniu decyzji urzędniczki.

Niezniechęceni tym postanowili złożyć skargę do Sądu Administracyjnego w Warszawie. 11 stycznia odrzucił on jednak wniosek Jakuba i Dawida, którzy w tej sytuacji, z pomocą swojego pełnomocnika, radcy prawnego Adama Kuczyńskiego z Kampanii Przeciw Homofobii, sprawę przekazali Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Do tego potrzebne było z kolei uzasadnienie orzeczenia Sądu Administracyjnego, które cytujemy poniżej. To właśnie jego treść jest przełomowa, ponieważ podkreślono, że legalizacja związków osób tej samej płci nie stoi w sprzeczności z artykułem 18. konstytucji. Warto również zauważyć, że mimo odmownej decyzji, sąd zaznaczył, że podjęcie jej „nie było lekkie i łatwe”, zaś takie a nie inne uzasadnienie wynika przede wszystkim z braku odpowiednich uregulowań prawnych.

Związki osób tej samej płci nie są niezgodne z polską konstytucją. Opinia sądu

„KONSTYTUCJA NIE ZABRANIA MAŁŻEŃSTW JEDNOPŁCIOWYCH!!! - historyczne uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w naszej sprawie!!! Mit artykułu 18-go obalony i drzwi do wprowadzenia równości małżeńskiej uchylone!”, napisali podekscytowani Jakub i Dawid na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Przytoczyli jednocześnie uzasadnienie decyzji, które otrzymali od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygnatura akt: IV SA/Wa 2618/18).

„Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Sądu zgodzić można się ze Skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Z tego względu treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana”, podkreślił organ.

Dodał, że gdyby politycy chcieli podjąć kroki w celu uregulowania tej kwestii, ich działanie nie byłyby sprzeczne z konstytucją.

„Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”, zaznaczono.

Niestety, dopóki przepisy kodeksu rodzinnego oraz prawa o aktach stanu cywilnego nie zostaną zmienione, akt małżeństwa, które Jakub i Dawid zawarli w czerwcu 2017 roku w Portugalii, nie będzie w Polsce ważny  

Wideo

Te kultowe filmowe kwestie Jerzego Stuhra przeszły do historii! Też je uwielbiasz?

Polecamy

Top

Magazyn VIVA!

Bieżący numer

Pierwszy wywiad Agnieszki Radwańskiej po zakończeniu kariery! Andrzej Piaseczny szczerze o… seksie!