Tak wygląda córka Izabelli Scorupco! Czy Julia jest podobna do sławnej mamy?

Czy Julia Scorupco jest podobna do sławnej mamy?